Jak správně dýchat při porodu?

Dýchání je při těhotenství a hlavně porodu základ. Nejen, že pomůže rodičce zmírnit bolesti a celkově se uvolnit, ale také je důležité pro plod, který je i během porodu závislý na přísunu kyslíku od matky. Jak se správně naučit dýchat a jaké jsou typy dýchání?

Proč se naučit správně dýchat?

Dýchání v těhotenství a při porodu sehrává klíčovou roli. Podporuje správný průběh porodu. Dýchání ženě pomáhá uvolnit se, zmírňuje bolest porodních stahů a dodává dítěti přes placentu více kyslíku. Správným dýcháním sice bolest zcela nezmizí, ale kontrakce se stanou méně intenzivní a lépe zvládnutelné.

Dýchejte pro miminko

Aby mělo miminko maximální pohodu u vás v bříšku, potřebuje dostatečný přísun kyslíku, a to nejen při porodu, ale také během celého těhotenství. Dítě je při porodu stále závislé na dodání kyslíku od matky, proto když matka dostatečně nedýchá, ohrožuje své zdravé miminko. Může dojít k hypoxii - nedostatku kyslíku v tkáních a může dojít k poškození plodu.

Naučte se správně dýchat během těhotenství

Pouze správně prováděné techniky jsou úspěšné a mají účinek, který se od nich očekává. Správné dýchání je tak dobré si osvojit již během těhotenství. Nejlépe vás připraví předporodní kurzy, kam je možné docházet i s partnerem.

V případě, že bude partner přítomen u porodu, je důležité, aby on si osvojil správné techniky dýchání. Nejen, že bude tak moci svou partnerku podporovat, ale také v případě, že žena začne dýchat špatně nebo nebude dýchat vůbec, začne správně dýchat s ní.

Dýchejte si po svém

Každé ženě nemusí vyhovovat styl a způsob dýchání jaký je doporučovaný porodníky a asistentkami, v takovém případě se rozhodně nenuťte. Pokud budete během porodu klidná, uvolněná a vše bude probíhat bez problémů, dýchejte si podle sebe.

Typy dýchání

  • pomalé dýchání
  • hluboké rovnoměrné
  • mělké zrychlené dýchání

Pomalé dýchání

Tento typ dýchání má relaxační účinek a rodičku uklidní. Pomalé dýchání je ideální zvolit v I. dobu porodní, pomáhá v době, kdy ještě nejsou kontrakce tak silné. Pomalu a v klidu dýchat se doporučuje také na začátku každé kontrakce. Takové dýchání uvolňuje tělo a rodička načerpá potřebnou energii.

Hluboké rovnoměrné dýchání

Hluboké dýchání je důležité hlavně mezi jednotlivými kontrakcemi, slouží k doplnění kyslíku. Jedná se o dýchání, kdy je nádech prováděn nosem a výdech ústy. Důležité je dbát na to, aby vzduch nebyl pouze v hrudním koši, ale i v celém břiše. Tento typ dýchání je pomalejší než obvyklé dýchání.

Hluboké rovnoměrné dýchání se dá snadno naučit a můžete ho trénovat doma. Stačí si položit dlaně na břicho a spojit prostředníčky obou rukou. Při dýchání pak pozorujte prsty, zda se od sebe při nádechu oddalují. Pokud ano, dýcháte správně. Další pomůckou je při nádechu počítat do tří a myslet na uvolnění všech částí těla. Jedině tak dojde k relaxaci.

Mělké zrychlené dýchání

Tento typ dýchání je také příhodně nazýván jako "psí dýchání". Vzduch se nabírá pouze do horní části plic. Takové dýchání je vhodné v aktivní fázi a při nutkání tlačit v první stádiu porodních bolestí. Nutkání je totiž potřeba rozdýchat, jinak by mohlo dojít k opuchnutí krčku.

Rada na závěr

Při porodu je ze všeho nejdůležitější poslouchat své tělo. Dýchejte jak potřebujete, jak vám to nejvíce vyhovuje. Ono tělo během porodu si samo řekne, jak potřebuje dýchat.