Pupečníková krev: schovat si pro sebe, nebo darovat?

Toť otázka, o kterou dnes ve zdejších porodnicích běží den co den. Většina porodníků na ni budoucím maminkám odpovídá: Darovat. Představitelé soukromých bank pupečníkové krve však nabádají k opaku. Komu uvěřit?

Fakta na misce vah

Základní medicínský rozdíl

Darovat? Buňky dárce nejsou vždy naprosto shodné s buňkami příjemce.

Uschovat si? Buňky jsou vlastní, tudíž zcela totožné. Odebrané množství stačí pouze k léčbě jednoho člověka, jehož tělesná váha nepřekračuje 50 kilogramů.

Systém odběru

Darovat? Lékař si předem vyžádá ústní souhlas rodičky k tomu, aby mohl na porodním sále z pupečníku, který zůstane po porodu u placenty, odebrat jinak nevyužitelnou krev. Nedostává za to žádný honorář. Matka musí po půlroce absolvovat vyšetření krve, aby se prokázalo, že je zdravá a kmenové buňky jsou použitelné.

Uschovat si? Těhotná žena uzavře s bankou písemnou smlouvu, v níž potvrdí souhlas s odběrem při porodu a následným krevním vyšetřením a samozřejmě i s dalšími podmínkami. Odvoz krve si banka s porodnicí domlouvá sama. Zdravotníci, kteří informují o tomto dárcovství ve své ambulanci, poradně či předporodních kursech, dostávají od firmy za každou získanou klientku honorář.

Systém úschovy

Darovat? Kmenové buňky jsou v národní bance, která je součástí světového registru. Lékaři tedy hledají odpovídající buňky v obřím skladu – před rokem v něm bylo na 72 000 vzorků.

Uschovat si? Kmenové buňky uložené ve firemní kryobance jsou určené výhradně pro potřeby samotného dárce, případně pro jeho nejbližší příbuzné. Pokud se po letech ukáže, že se během procesu nějak poškodily, například nedokonalým zmrazením, jsou nenahraditelné.

Cena

Darovat? Jak odběr a úschova, tak vyhledávání ve světovém registru a léčba jsou bezplatné. 

Uschovat si? Rodiče zaplatí za odběr a skladování po dobu 20 let kolem 40 000 Kč.

Právní statut

Darovat? Národní banky i registry jsou součástí státního zdravotnického systému a buňky jsou majetkem státu.

Uschovat si? Archiv je soukromou společností, v České republice s ručením omezeným. Buňky jsou majetkem dárce.

Co lze léčit dnes

Darovat? Různé typy leukemií a myelodysplastických syndromů, které by ji mohly vyvolat, několik vzácných onemocnění krve.

Uschovat si? Totéž.

Co bude možné léčit v budoucnu

Darovat? Zastánci považují výhledy z několika důvodů za nejasné. Bádání, o němž informují zájemce privátní archivy, je teprve ve stadiu klinických pokusů či pouhých experimentů. Hypoteticky může medicína zanedlouho přijít s novými, účinnějšími metodami léčby, které se bez odběru buněk obejdou. Uschování vlastních může být v současnosti opodstatněné pouze v rodinách zatížených takovou hematologickou poruchou, která je dnes touto metodou léčitelná.

Uschovat si? Onemocnění koronární tepny, jež vede k infarktu, nemoci způsobující stařeckou demenci (Alzheimerova choroba) a pohybové poruchy (Parkinsonova choroba), některá onemocnění ledvin, jater, slinivky.

Pravděpodobnost využití dnes a zítra

Darovat? Vzhledem k nízkému výskytu hematologických onemocnění, u nichž je vhodná transplantace kmenových buněk, dnešní světový registr potřebám pacientů postačuje. Zejména u vzácných onemocnění je pravděpodobnost použití minimální. Pokud by tato léčba zůstala i nadále jedinou možnou, lze registr stále rozšiřovat.

Uschovat si? Momentální pravděpodobnost využití vlastních buněk pro členy rodiny je 1 : 1400, pro dárce do 24 let 1 : 2700. V budoucnu stoupne, jelikož se tato terapie stane součástí každodenní lékařské praxe.