Certifikáty a osvědčení

Kojící polštáře Matýsek a jejich ocenění:

  • česká a zaručená kvalita
  • osvědčení TZÚ

Certifikáty a atesty Kojící polštáře Matýsek

Česká a zaručená kvalita

Logo česká kvalita: Kojící polštáře MatýsekTěhotenské a kojicí polštáře Matýsek, získali ocenění česká a zaručená kvalita.
Toto ocenění je zárukou kvalitních výrboků, které pro Vás vyrábíme!

Osvědčení

Osvědčení TZÚ

Sem vložte popis obrázkuTěhotenské a kojící polštáře Matýsek a pelíšeky pro miminka, jsou zdravotně nezávadné a jsou tedy vhodné pro děti do tří let.

Osvědčení

 

Česká a zaručená kvalita:

  • Známka „QZ - Zaručená kvalita"
  • Známka QZ - JISTOTA PRO ZÁKAZNÍKA

Známka QZ na textilních, oděvních nebo kožedělných výrobcích zaručuje zákazníkům kvalitu. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné, najdete na nich veškeré informace o údržbě výrobku a máte jistotu, že případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží anebo vrácením peněz.

Stejně tak prodejny nebo čistírny či prádelny označené značkou QZ zaručují dobrou kvalitu a profesionální úroveň svých služeb. Značka QZ neovlivní cenu výrobků. Objevit se může na zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby.

Známka QZ zaručuje správné označení výrobku symboly údržby. Známka slouží především k snadné orientaci zákazníka na trhu a chce mu pomoci rychle nalézt kvalitní zboží.

Známka QZ - JE ZÁRUKOU PROFESIONALITY

Známka QZ je zárukou profesionality a dobré pověsti jejího uživatele a zviditelňuje poctivé výrobce, obchodníky i podnikatele, jejichž cílem je spokojený zákazník s důvěrou ve výrobky i služby s označením QZ.

Známku QZ může užívat každý výrobce, obchodník i provozovatel služeb, pokud se zaváže k plnění příslušných technických podmínek kvality pro výrobce a solidností a dodržováním technologických postupů pro prodejce a provozovatele služeb.

Známka QZ pomáhá všem účastníkům v distribučním řetězci ke vzájemné spolupráci a okamžité orientaci při vyřizování případných reklamací. Smlouva o licenci zajišťuje vztah mezi sdružením SOTEX a nabyvatelem licence. Její licenční číslo, připojené k logu známky představuje určitého výrobce, obchodníka nebo poskytovatele služeb čistíren a prádelen.

Ochranná známka „QZ - Zaručená kvalita" je zapsána v registru ÚPV dne 28.12.1998 pod číslem spisu 214 683.

CERTIFIKÁT ČESKÁ KVALITA: Osvědčení TZÚ:

Kojicí polštáře Matýsek jako jediné v ČR získali osvědčení na těhotenské a kojicí polštáře a pelíšek pro miminko. Toto osvědčení vydává TZÚ a je zárukou kvality. Dále zaručuje, že naše výrobky jsou vhodné pro děti do tří let.

TZÚ osvědčení o nezávadnosti:

Kojící polštáře Matýsek a pelíšek pro miminko získali osvědčení z TZÚ o nezávadnosti a bezpečnosti těchto výrobků. Výrobky vyhovují požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č.84/2001 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Těhotenské a kojicí polštář Matýsek jsou zdravotně nezávadné a jsou tedy vhodné pro děti do tří let. 

osvědčení česká a zaručený kvalita osvědčení česká a zaručený kvalita
osvědčení TZÚ pelíšek pro miminko osvědčení TZÚ pelíšek pro miminko
Osvědčení TZÚ těhotenské a kojící polštáře Matýsek Osvědčení TZÚ těhotenské a kojící polštáře Matýsek
certifikát na používaný materiál certifikát na používaný materiál
certifikát PES duté vlákno certifikát PES duté vlákno